Bij geluidsschermen dient de grond aangevuld te worden tot aan de onderrand van het scherm. Dit i.v.m. het uitsluiten van kieren onder het scherm waardoor het geluid heen kan komen.