Type: Kokowall HA-MinWol Geluidsscherm
Projectlocatie: Geluidsscherm Maarsbergen, De Paladijn
Opdrachtgever: Heijmans Wegenbouw b.v.
Afmeting: L=40m1 H=7m Opp. 280m2
Uitvoering: Oktober 2015

Tussen een bedrijfsterrein en naastliggende nieuwbouwwijk in Maarsbergen  heeft Kokosystems een Kokowall HA Minwol geluidsscherm van 7m hoogte gerealiseerd wegens overlast naar aanpalende woningen  van industrieel geluid.
Het scherm is gefundeerd op ingetrilde stalen buispalen.  Aan de geluids-(bedrijf)zijde hebben de panelen een laag hoog absorberende minerale wol welke is afgewerkt met verschillende gaaslagen en aan de achter (bewoners-) zijde hebben de panelen een rij kokosbuizen welke begroeid kunnen worden met diverse soorten klimplanten.